Privacyverklaring

Hart4organizing neemt jouw privacy serieus en doet er alles aan om deze te beschermen.

  • Hart4organizing verwerkt aan haar verstrekte persoonsgegevens enkel en alleen ten behoeve van haar eigen administratie
  • Hart4organizing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het bezoek aan en het gebruik van haar website te beveiligen om misbruik te voorkomen
  • Hart4organizing biedt Hartelijke Tips aan om geïnteresseerden te voorzien van tips en nieuws omtrent haar activiteiten. Hiervoor kan op ieder moment afgemeld worden door middel van een link
  • Als gebruik wordt gemaakt van het contactformulier of een email wordt gestuurd aan Hart4organizing, dan worden de toegestuurde gegevens zorgvuldig bewaard en nooit verstrekt aan derden
  • Op de website van Hart4organizing zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Hart4organizing stelt zich niet aansprakelijk indien hier door beheerders misbruik van wordt gemaakt
  • Hart4organizing gebruikt geen persoonsgegevens of beelden op haar website in het kader van haar marketingactiviteiten, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven
  • Hart4organizing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.